UNION FINANCES

Elk type van krediet op korte, middellange en lange termijn

Voorwaarden


Voor het ontvangen van een krediet, moet u om te voldoen aan de onderstaande criteria voldoet:

-Ten minste 18 jaar en ten hoogste 70 jaar op de datum van de aanvraag.

-Het hebben van een bron van de maandelijkse inkomsten die betrekking hebben op de verplichtingen van de lening.

- Goede morele karakter van links naar eer van een verbintenis.- Delen van identiteiten die worden gescand recto-verso (op kaart van identiteit, rijbewijs of paspoort...).

-Kopie van een bank-identiteit en-verliesrekening (RIB) of post office (RIP).

- Een loonfiche of een ander document dat kan een verantwoording van het maandelijkse inkomen.

-Een energierekening, huur ontvangst of een andere documenten die kunnen rechtvaardigen dat uw adres.